Vad är en avvikelse?

En avvikelse är en upptäckt risk eller en icke förväntad händelse.

Avvikelser kan vara:

  • Reklamation
  • Klagomål och synpunkter
  • Risk/händelse som kunde ha lett till att en patient skadats
  • Händelse som ledde till att en patient skadats
  • En icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada på närstående, medarbetare eller utrustning.

Medicinteknisk avvikelse

Om ett allvarligt tillbud eller negativ händelse med en medicinteknisk produkt har inträffat ska detta handläggas enligt rutin.