Gåbord och RA-rollator

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde120612- Gåbord.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Gåbord och RA-rollatorer förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

Mått som är bra att ta före utprovning är:

  • golv-armbåge
  • kroppsvikt
  • kroppslängd

Undersök även möjligheten att greppa med händer/arm och om hjälpmedlet ska användas inne och/eller ute. 

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att ställa in hjälpmedlet om det inte är gjort av Hjälpmedel Stockholm.

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att följa upp förskrivningen och användandet av hjälpmedlet. 

Sortimentsansvariga konsulenter

Annica Hagander

Antidecubitusmadrasser
Gånghjälpmedel
Lyftar och lyftselar
Ståhjälpmedel
Trehjuliga cyklar

Hanna Karlsson

Gånghjälpmedel
Hjälpmedel för positionering
Lyftar och lyftselar
Träningshjälpmedel

Josefin Davidsson

Gånghjälpmedel
Träningshjälpmedel
Ståhjälpmedel