Gåstol

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 120609- Gåstolar.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Gåstolar förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.  

Bedöma behov inför förskrivning

Mått som är bra att ta före utprovning är:

  • innerbenslängd
  • golv-axill
  • golv-armbåge
  • kroppsvikt
  • kroppslängd

Det är även bra att ta reda på om gåstolen ska användas inne och/eller ute.  

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att ställa in hälpmedlet om det ej är gjort av Hjälpmedel Stockholm.

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att följa upp förskrivningen och användandet av hjälpmedlet. 

Sortimentsansvariga konsulenter