Rollator

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde120606 -Rollatorer.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Rollator förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fyrioterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

Inför förskrivning rekommenderar vi att du tänker på följande:

  • Ta reda på mått från golv till handled, kroppsvikt, kroppslängd och ev. önskad sitthöjd.
  • Undersök patientens möjlighet att greppa med händer/hand.
  • Ska rollatorn användas inne och/eller ute? 

Information till patienten

Korg och bricka är egenansvar men det finns vissa undantag. Korg kan förskrivas till barn och till de som behöver en korg för syrgaskoncentrator. 

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att ställa in hjälpmedlet om det inte är gjort av Hjälpmedel Stockholm. 

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att följa upp förskrivningen och användandet av hjälpmedlet. 

 

Sortimentsansvariga konsulenter

Annica Hagander

Antidecubitusmadrasser
Gånghjälpmedel
Lyftar och lyftselar
Ståhjälpmedel
Trehjuliga cyklar

Hanna Karlsson

Gånghjälpmedel
Hjälpmedel för positionering
Lyftar och lyftselar
Träningshjälpmedel

Josefin Davidsson

Gånghjälpmedel
Träningshjälpmedel
Ståhjälpmedel