Tröskelramper

Tröskelramp kan förskrivas för att underlätta förflyttning mellan rum men endast i väntan på bostadsanpassning eller om bostadsanpassning inte är möjligt, till exempel i K-märkta hus där trösklar inte får tas bort.

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas via kommunen.

Förskrivare

Arbetsterapeut eller sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivningsunderlag

Förskrivningsunderlagen hittar du under funktionsområde 183015 i Beställningsportalen.