Byte av elrullstol

Inför eventuellt byte av befintlig eldriven rullstol, kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedel Stockholm. 

För att ett byte ska vara motiverat krävs något av följande: 

  • Förändrad medicinsk status hos patienten.
  • Byte av bostad, vilket omöjliggör användande av befintlig eldriven rullstol.
  • Att befintlig eldriven rullstol har dömts ut av hjälpmedelstekniker på Hjälpmedel Stockholm.

Utdömd elrullstol

För att en eldriven rullstol ska betraktas som utdömd ska en hjälpmedelstekniker från Hjälpmedel Stockholm ha konsulterats. Detta gäller även eldrivna rullstolar från Permobil som servas av deras egna servicetekniker.

Förskrivare informeras därefter för att vidta nödvändiga åtgärder. Ny faktainsamling ska göras av förskrivaren enligt samma rutin som för en första eldriven rullstol.