Skadat hjälpmedel

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normalt slitage.

Anmäl 

Kontakta vår handläggare på Hjälpmedel Stockholm för anmälan av skadat hjälpmedel alternativt skicka in blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" till oss på Hjälpmedel Stockholm.

Hämtning

Hämtning av det skadade hjälpmedlet beställs via arbetsorder av förskrivare alternativt kan du ringa till vår Kundtjänst Order för hämtning. 

Försäkring av hjälpmedel

Vid förskrivning av dyrare hjälpmedel bör försäkringsskyddet ses över då patienten kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Patienten kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Blankett

Denna blankett ska användas vid anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel