Lyftselar, steg 1

  • 2023-01-25

  • 12 - 16

  • Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Utbildningen ger dig verktyg för att klara en självständig utprovning av lyftsele till patient.

Innehåll

  • Teoretisk genomgång av hur selarna är indelade i olika kategorier­.
  • Strategier för att kunna välja lämplig modell av sele utifrån patientens funktion.
  • Genomgång av Beställningsportalen med fokus på selar.
  • Information om hur sortimentsrummet används vid självständig utprovning av selar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. 

Du ska ha grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Du jobbar i en verksamhet som förskriver och beställer lyftselar från Hjälpmedel Stockholm samt att Region Stockholm har betalningsansvaret för dessa. Övriga verksamheter förtydligas här Överenskommelse med Storsthlm | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Föreläsare

Annica Hagander och Daniel Windå, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Lyftselar, Fysisk utbildning