Samtalsappen WidgitGo SE

  • 2023-05-11

  • 8.30 - 11.30

  • Kommsyns Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

I denna utbildning går vi igenom appen WidgitGoXL. Du kommer att få prova att göra redigeringar och skapa nya upplägg.

Innehåll

  • Kunskap om hjälpmedlets inställningar, redigering i befintliga upplägg och skapande av nya upplägg. 
  • Ökad kännedom om Teman, Resursmaterial samt tangentbord med bildstöd. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som arbetsterapeut eller logoped. 

Föreläsare

 Viire Kask, hjälpmedelskonsulent på KommSyn Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

KommSyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, KommSyn Stockholm, Arbetsterapeut, Logoped, Kommunikationshjälpmedel, Fysisk utbildning