Elrullstolar, steg 2

  • 2023-04-20

  • 9 - 12

  • Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Kurstillfället ger dig baskunskaper gällande de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet. Likaså egen erfarenhet av att köra elrullstol i olika situationer och miljöer. Elrullstol steg 1 och 2 ger dig tillsammans teoretiska och praktiska och färdigheter för att göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller inte för din patient.

Innehåll

Genomgång av de elrullstolar som ingår i sortimentet, deras funktioner och användningsområden. Körövningar i olika situationer och miljöer.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och har gått utbildningen Elrullstolar, steg 1. För att kunna delta behöver du ha förskrivningsrätt för elrullstolar och du förskriver detta sortiment främst från Hjälpmedel Stockholm. Om du främst förskriver hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelsservice är denna utbildning inte relevant då rutinerna skiljer sig åt. Du ska även ha grundläggande kunskap i användandet av Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden.

Föreläsare

Maria Björnfot och Sofia Berg, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Elrullstolar, Fysisk utbildning