Aktiva rullstolar och brukarmanövrerade drivaggregat

  • 2023-05-04

  • 9 - 12

  • Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Kurstillfället ger dig kännedom och kunskap gällande aktiva rullstolar och brukarmanövrerade drivaggregat.

Innehåll

Praktisk genomgång av de aktiva rullstolar och brukarmanövrerade drivaggregat som finns i sortiment.

Målgrupp

Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster som förskriver och beställer aktuellt sortiment från Hjälpmedel Stockholm

Föreläsare

Cecilia Carlheim-Gyllensköld, Hanna Karlsson, Maria Gelinder med flera, Hjälpmedelskonsulenter, Hjälpmedel Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats, kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Manuella rullstolar