Hörselsortimentet

  • 2023-06-08

  • 9 - 10.30

  • Distansutbildning via Microsoft Teams

Kurstillfället ger dig kännedom om det förskrivningsbara sortimentet hörselhjälpmedel- hur du med stöd av regelverket ska förskriva detta samt lägga dina beställningar korrekt i Beställningsportalen.

Innehåll

  • Presentation av KommSyn.
  • Kort genomgång av Hjälpmedelsguiden
  • Genomgång av beställning och förskrivning av Region Stockholms hörselsortiment samt rutiner kring arbetsorder, reparation & service.

Målgrupp

Legitimerade Audionomer med förskrivningsrätt.

Föreläsare

Marianne Luckey och Josefine Törneland Hjälpmedelskonsulenter Hörsel, Kommsyn Stockholm.

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

  • Dator kopplad till ett nätverk.
  • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Möteslänk till utbildningstillfället skickas med bekräftelsemejlet. 

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande möteslänk. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Kommsyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm, Audionom, Hörselhjälpmedel