Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden

  • 2022-04-01

  • 8.30 - 12.30

  • Distansutbildning via Teams

I denna utbildning får du konkret vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av hjälpmedel.

Innehåll

  • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
  • Genomgång av hur Beställningsportalen bör användas vid förskrivning av hjälpmedel.
  • Presentation av hur hjälpmedelsverksamheterna i Region Stockholm är organiserade och hur kostnadsansvaret för hjälpmedel är fördelar. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som förskriver hjälpmedel från någon av verksamheterna Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). 

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

  • Dator med skärm kopplat till ett nätverk.
  • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Länk till utbildningstillfället skickas via e-post ca en vecka före kursstart.

Kostnad

Denna utbildning är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan och mer information om kursen kan hittas i Lärtorget. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm, Medicinteknisk apparatur i hemmet, Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Digital utbildning, Diabetessköterska, Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden