Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden för tre verksamheter

  • 2023-03-28

  • 8.30 - 12.30

  • Distansutbildning via Teams

I denna utbildning får du konkret vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av hjälpmedel. Kursinnehållet avser förskrivning från följande vår tre av våra fyra verksamheter; Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet .

Innehåll

  • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
  • Genomgång av hur Beställningsportalen bör användas vid förskrivning av hjälpmedel, exempelvis hitta hjälpmedel, genomföra en beställning, skriva en arbetsorder och hantera patientens hjälpmedelslista. 
  • Presentation av hur hjälpmedelsverksamheterna i Region Stockholm är organiserade och hur kostnadsansvaret för hjälpmedel är fördelat. Vägledning i hur hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt dagliga arbete.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som förskriver hjälpmedel från någon av verksamheterna Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). ) För FHH förskrivare- se motsvarande kurstillfälle. Du ska även ha en personlig inloggning i Beställningsportalen som ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt förskriva hjälpmedel på regionens bekostnad. För mer information om hur du ansökar om personlig inloggning, vänligen läs på Beställningsportalens hemsida.

Föreläsare

  • Catarina Kling, hjälpmedelskonsulent Hjälpmedel Stockholm
  • Mirja Schill, hjälpmedelskonsulent KommSyn Stockholm

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

  • Dator med skärm kopplat till ett nätverk.
  • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Möteslänk skickas via e-post i bekräftelsemejlet.  

Kostnad

Denna utbildning är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats, kontaktuppgifter och möteslänk till kurstillfället. Detta mejl skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm, Medicinteknisk apparatur i hemmet, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped, Sjuksköterska, Lymfterapeut, Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden