Säkerhetsmeddelande Permobil

Säkerhetsmeddelande om PushTracker E2 och E3 som används med SmartDrive MX2+ Power Assistenhet.

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.