Säkerhetsmeddelande Invacare

Säkerhetsmeddelande gällande Invacare Dolomite Gloss Rollator – trasig sits.

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.

Publicerad 2024-01-08