Information gällande annan betalare

När du ska göra en beställning med annat betalansvar än Region Stockholm behöver du ha med följande uppgifter:

 

  •   Ange alltid fakturamottagare, faktureringsadress samt korrekt fakturareferens.

Om du inte anger referens i beställningen kommer beställningen att felfällas.

*En referens kan antingen bestå av siffror, bokstäver eller både och.